Orn·is Comics App

dimecres, 9 de setembre de 2009

Màquina tonta...

Sí, he comprat Els millors Professors Europeus de Manel a l'Itunes. I ara diga'm què coi té a veure amb els M-Clan? Màquina tonta...

Sí, he comprado Els millors Professors Europeus de Manel al Itunes. ¿Y ahora dime qué caramba tiene que ver con los M-Clan?Máquina tonta...

Yes, I have bought Els millors Professors Europeus from Manel at Itunes. And now tell me what the hell has it to do with the M-Clan? Stupid machine...