Orn·is Comics App

dilluns, 14 de setembre de 2009

Ave, Lino! (1)

Tira que vaig fer per a un llibre de text que, finalment, no va tirar endavant. Me les van pagar, eh! Bona gent. Però el personatge "Ave, Lino" era idea de la coordinadora, i a més aquestes tires són sobre diferents temàtiques del món clàssic (exèrcit, societat, art, religió...), o sigui que tot plegat les fa impublicables... excepte per aquest bloc, és clar... :)
Per cert, començo amb una tira on els vestits dels soldats no estan gaire aconseguits, no... ehem... ^_^U

Tira que hice para un libro de texto que, finalmente, no salió adelante. ¡Me las pagaron, eh! Buena gente. Pero el personaje "Ave, Lino" era idea de la coordinadora, y además estas tiras son sobre diferentes temáticas del mundo clásico (ejército, sociedad, arte, religión ...), o sea que todo esto las hace impublicables ... excepto para este blog, claro está ... :)
Por cierto, empiezo con una tira donde los trajes de los soldados no están muy conseguidos, no ... ehem ... ^_^U

Strip which I made for a textbook, finally, not go ahead. Eh, paid them to me! Good people. But the character "Ave, Lino" was an idea about the coordinator, and moreover these strips are about different subject matters of the classical world (army, company|society, art, religion...), or it is that everything makes them unpublishable... except for this block, of course... :)
By the way, I start with a strip where the dresses of the soldiers are not very much achieved, not... ehem... ^_^U