Orn·is Comics App

dissabte, 19 de setembre de 2009

Dues fotos.

Ja m'ha arribat l'Esquitx a casa! La primera (esperem que no última) col·laboració amb aquesta revista mallorquina. Aquest any serà molt bo, pel que fa a col·laboracions a revistes.... (toquem ferro!).

¡Ya ha llegado el Esquitx a casa! La primera (esperamos que no última) colaboración con esta revista mallorquina. Este año será muy bueno, con respecto a las colaboraciones en las revistas. ... (toquemos madera!).

The Esquitx has already arrived! The first (we wait that non last) collaboration with this Majorcan magazine. This year will be very good, with respect to the collaborations in the magazines.... (let's touch wood!).
Quan les temperatures comencen a baixar... els gats comencen a buscar llocs estratègics... :)
Cuando las temperaturas empiezan a bajar ... los gatos empiezan a buscar sitios estratégicos ... :)
When the temperatures start to go down... the cats start to search strategic places... :)