Orn·is Comics App

dimarts, 8 de setembre de 2009

Titus&Nini: esbossos, segona versió.

Trobar l'equilibri entre el que s'imagina el guionista i el que s'imagina el dibuixant és un procés que no es pot fer amb presses. Aquests personatges m'encanten... però estan massa humanitzats. L'Al els volia més "insectes", o sigui que a refer-los toca! Demà, la versió definitiva.

Encontrar el equilibrio entre lo que se imagina el guionista y lo que se imagina el dibujante es un proceso que no se puede hacer con prisas. Estos personajes me encantan... pero están demasiado humanizados. Al los quería más "insectos", o sea que a rehacerlos toca! Mañana, la versión definitiva.

To find the balance between what the scriptwriter imagines and what the drawer imagines is a process that cannot be done in a hurry. I adore these personages... but they are too much humanized. Al wanted them more "insects", so I had to redraft them! Tomorrow, the definitive version.