Orn·is Comics App

divendres, 11 de setembre de 2009

Titus&Nini: primera pàgina a tinta i color.


Vet aquí la primera de les dues pàgines que sortiran publicades. Voleu saber com continua? Em temo que per saber-ho us haureu de comprar la revista... :)

He aquí la primera de las dos páginas que saldrán publicadas. Queréis saber cómo continúa? Me temo que para saberlo os tendréis de comprar la revista... :)

Is here the first one of two pages that will go out published. Do you want to know how does it continue? I am afraid that for knowing it will be of buy the magazine...:)