Orn·is Comics App

dilluns, 28 de setembre de 2009

Portada de l'Orn #4

Fa uns dies, en Jorge Ivan Argiz avançava la il·lustració que serà la portada de l'Orn #4. El títol de l'àlbum és: "En la batalla"... qui ho diria, amb aquesta portada, eh? :)

Hace unos días, Jorge Ivan Argiz avanzaba la ilustración que será la portada de l'Orn #4. El título del álbum es: "En la batalla" ... ¿quién lo diría, con esta portada, eh? :)

A few days ago, Jorge Ivan Argiz was advancing the illustration that will be the front of Orn #4. The title of the album is: "In the battle"...: who would say it, with this front, eh?:)