Orn·is Comics App

dimarts, 29 de setembre de 2009

Quatre Rius de Tinta.

"Quatre Rius de Tinta" és el nom d'un grup al que pertanyo. Som una colla de gent que ens agrada el còmic. Hi ha de tot: lectors, aficionats, amateurs, professionals, semi-professionals... de tot una mica... Tenim una llista de correu i ens reunim un cop al mes a Girona. Ja hem fet algunes exposicions col·lectives dels membres de 4 Rius que dibuixem. Aquesta setmana passada... seguiu llegint al bloc de la Tònia i al bloc d'en Miquel Casals.

"Cuatro Ríos de Tinta" es el nombre de un grupo al que pertenezco. Somos un grupo de gente que nos gusta el cómic. Hay de todo: lectores, aficionados, amateurs, profesionales, semi-profesionales ... de todo un poco ... Tenemos una lista de correo y nos reunimos una vez al mes en Girona. Ya hemos hecho algunas exposiciones colectivas de los miembros de 4 Ríos que dibujamos. Esta semana pasada ... seguid leyendo en el blog de Tònia y en el blog de Miquel Casals.

"Four Rivers of Ink" it is the name of a group at which I belong. We are a group of people who like comics. It is a mixture of everything: readers, supporters, amateurs, professionals, semi-professionals... We have a mailing list and we meet once a month in Girona. We have already done some collective exposures of the members of 4 Rivers that draw. This last week...
please continue reading it at the blog of Tònia and at the blog of Miquel Casals.