Orn·is Comics App

dimarts, 1 de setembre de 2009

Temporada 2.009-2.010 (1)

Dos còmics històrics a la vista...
Dos cómics históricos a la vista...
Two historical comics in perspective...