Orn·is Comics App

dimecres, 30 de setembre de 2009

Quatre Rius de Tinta, la revista (1).

Començo avui una mostra del que ha estat la meva col·laboració a la revista sobre l'Emancipació que hem fet els de 4 Rius de Tinta. Què? Que què tenen a veure els ibers amb l'emancipació? Hum... d'acord, està agafat una mica pels pèls, però aquest còmic parla de l'emancipació (o no) dels pobles... I, què caram, sempre que puc, faig alguna cosa sobre els ibers... :)

Empiezo hoy una muestra de lo que ha sido mi colaboración a la revista sobre la Emancipación que hemos hecho los de 4 Rius de Tinta. ¿Cómo? ¿Que qué tienen que ver los iberos con la emancipación? Hum... de acuerdo, está enganchado algo por los pelos, pero este cómic habla de la emancipación (o no) de los pueblos... Y, qué caray, siempre que puedo, hago algo sobre los iberos... :)

I begin today a sample of what has been my collaboration to the magazine about the Emancipation done by the people belonging to the collective 4 Rivers of Ink. What? What have the Iberians to do with the emancipation? Hum... agreed, it is taken by a hair's breadth, but this comic speaks about the emancipation (or not) of the nations... And, why not? Whenever I can, do I do something about the Iberians...:)