Orn·is Comics App

dilluns, 27 d’octubre de 2008

L'Orn Minimunny.

Com és lògic, sempre em fa il·lusió que els meus còmics agradin a la gent. És un gran orgull, com a autor, aconseguir que els meus personatges causin prou impacte als lectors com perquè els reconeguin o en siguin seguidors. Però, si fins i tot, un d'aquests es pren la molèstia de dedicar el seu temps (el seu temps lliure!) i el seu talent per fer-ne la seva versió... Vaja,... estic emocionat...
Gràcies, TitoEwok!

Cómo es lógico, siempre me hace ilusión que mis cómics gusten a la gente. Es un gran orgullo, como autor, conseguir que mis personajes causen el suficiente impacto a los lectores como para que los reconozcan o sean seguidores. Pero, si incluso, uno de estos se toma la molestia de dedicar su tiempo (su tiempo libre!) y su talento por hacer su versión... Vaya,... estoy emocionado... Gracias, TitoEwok!

Obviously, it makes me very happy that the people enjoy my comics. As an author, it makes me very proud that my personages cause enough impact to the readers so that they recognize them or they became followers of them. But if one of the readers/followers gets into the trouble of spending his time (his free time!) and his talent to create his personal version … Well … I’m really moved.
Thanks, TitoEwork!