Orn·is Comics App

dilluns, 25 de juny de 2012

Elfa i arc sense tensar (1)Aquesta setmana us mostraré el procés de posar color a un esbós. No és una gran il·lustració ni un color espectacular, però ja que vaig recordar-me d'anar fent captures, les aprofito per posar-les aquí.

Esta semana os mostraré el proceso de poner color a un boceto. No es una gran ilustración ni un color espectacular, pero ya que me acordé de ir haciendo capturas, aprovecho para ponerlas aquí.

This week will show the process of make color to a sketch. It's not a great picture or a color spectacular, but because I remember making me go captures, take the place for them here.