Orn·is Comics App

divendres, 8 de juny de 2012

Els paisatges de l'Orn i la realitat (3)

Link a Serrallonga 1640

I encara més paralel·lismes entre els paisatges de l'Orn i la realitat. Per mi és molt curiós i divertit comprovar com de vegades es pot reconèixer que m'he inspirat en castells o paisatges concrets, i de vegades, com aquest port, més aviat són coincidències. Gràcies, Ricard!

Y aún más paralelismos entre los paisajes de Orn y la realidad. Para mí es muy curioso y divertido comprobar cómo a veces se puede reconocer que me he inspirado en castillos o paisajes concretos, ya veces, como este puerto, más bien son coincidencias. Gracias, Ricard!

And further parallel between landscapes of Orn and reality. For me is very curious and sometimes amusing to see how we can recognize that I have inspired concrete castles and landscapes, and sometimes, as this port, are rather coincidences. Thanks, Ricard!