Orn·is Comics App

dissabte, 23 de juny de 2012

Exposició de còmics de l'escola del meu poble
Fa uns mesos vaig anar a l'escola Vall del Terri, del meu poble. Vaig passar per totes les classes parlant i ensenyant una mica què és ser un autor de còmics. Van ser un públic molt atent i interessat! Els alumnes han estat treballant el còmic durant uns quants mesos. I ara han exposat la feina feta al centre cultural. I a més... m'han regalat una maleta amb mostres del seu treball! Moltes gràcies!Hace unos meses fui a la escuela Vall del Terri, de mi pueblo. Pasé por todas las clases hablando y enseñando un poco qué es ser un autor de cómics. Fueron un público muy atento e interesado! Los alumnos han estado trabajando el cómic durante varios meses. Y ahora han expuesto el trabajo realizado en el centro cultural. Y además ... me han regalado una maleta con muestras de su trabajo! Muchas gracias!

 A few months ago I went to school Vall del Terri, my people. I went through all classes and talking a little about what is taught to be an author of comics. They were very attentive and interested audience! Students have been working on comics for a few months. I have now described the work done in the cultural center. And more ... gave me a bag with samples of your work! Thank you!