Orn·is Comics App

dilluns, 18 de juny de 2012

Els paisatges de l'Orn i la realitat (i 6)


I vet aquí la darrera entrada del bloc Serrallonga 1640 sobre els paralelismes ente el món fantàstic de l'Orn i al realitat. Quin exercici tan divertit i curiós!
Ha estat genial veure les comparatives (i descobrir alguns llocs nous)!

Pensant-hi una mica, crec que miro de no exagerar l'arquitectura que dibuixo. En fantasia (còmic, cine...), es veuen castells i ciutats realment impossibles (tot i que molt bonics). Potser inconscientment aplico als paisatges el que intento aplicar als guions? Sempre he mirat de reflectir un món d'aventures i acció, però força costumista i creïble. Vaja... Que no s'estan matant tot el dia amb espases de tres metres de llarg... Ja m'enteneu. A mi també m'agrada la fantasia "passada de voltes" a petites dosis, però m'agrada molt més una ambientació més quotidiana i costumista.
Moltes gràcies, Ricard!


Y he aquí la última entrada del blog Serrallonga 1640 sobre los paralelismos ente el mundo fantástico de Orn y la realidad. ¡Qué ejercicio tan divertido y curioso!
¡Ha sido genial ver las comparativas (y descubrir algunos lugares nuevos)!

Pensándolo un poco, creo que trato de no exagerar la arquitectura que dibujo. En fantasía (cómic, cine ...), se ven castillos y ciudades realmente imposibles (aunque muy bonitos). Quizás inconscientemente ¿aplico a los paisajes lo que intento aplicar a los guiones? Siempre he tratado de reflejar un mundo de aventuras y acción, pero bastante costumbrista y creíble. Vaya ... Que no se están matando todo el día con espadas de tres metros de largo ... Ya me entendéis. A mí también me gusta la fantasía "desfasada" a pequeñas dosis, pero me gusta mucho más una ambientación más cotidiana y costumbrista.
Muchas gracias, 
Ricard!


And here's last blog post about the parallels Serrallonga 1640 understood the world of fantasy and reality Orn. How much exercise as fun and funny!
It was great to see the comparisons (and discover some new places)!


Thinking a little, I think I try not to exaggerate architecture that draw. In fantasy (comic, film ...), castles and cities are really impossible (though pretty). Maybe subconsciously apply to the landscapes I try to apply the scripts? I've always tried to reflect a world of adventure and action, but manners and credible force. Oops ... That are not being killed all day with swords three feet long ... Know what I mean. I also like the fantasy "outdated" in small doses, but I like a lot more atmosphere and more everyday manners.
Thank you,
Ricard!