Orn·is Comics App

dilluns, 4 de juny de 2012

Els paisatges de l'Orn i la realitat (2)L'amic Ricard Dilmé continua amb les seves comparatives de paisatges i arquitectura entre els còmics de l'Orn i la realitat... I no va gaire desencaminat, no...

El amigo Ricard Dilmé continúa con sus comparativas de paisajes y arquitectura entre los cómics de Orn y la realidad ... Y no va muy desencaminado, no ...

My friend Ricard Dilmé continue the comparative landscapes and architecture between Orn's comics and reality ... And he was not very misguided...