Orn·is Comics App

dilluns, 6 d’abril de 2009

Dissabte 4, a Comics 22 (agraïments) i ressò de l'Orn #3

Voldria agrair el ressò que van fer les següents webs i blocs de la sessió de firmes, i de l'incombustible Xavi Castillón que ha fet sortir la notícia al Punt.
Gràcies a la gent de Còmics 22 i és clar, moltes gràcies als lectors que van venir!

Querría agradecer el eco de la sesión de firmas que hicieron las siguientes webs y blogs, y del incombustible Xavi Castillón que ha hecho salir la noticia al Punt.
¡Gracias a la gente de Comics 22 y claro está, muchas gracias a los lectores que vinieron!

I would like to thank the following web pages and blocks for informing about the signature session, and to the incombustible Xavi Castillón that the new published in El Punt. Thanks to the people of Comics 22 and of course, many thanks to the readers that came!
Així com ja hi ha gent que es fa ressò de a sortida de l'Orn #3...
Así como ya hay gente que se hace eco de la salida de l'Orn #3 ...
As well to the people who have informed about the publication of l'Orn #3...


Ha ha... Que bo! En Miquel Casals m'ha donat una bona idea...
Dur armes blanques per vendre més còmics... XDI segur que me n'oblido algun... Moltes gràcies a tothom!
Y seguro de que me olvido alguno ... ¡Muchas gracias a todo el mundo!
I might forget someone... Many thanks to everybody!