Orn·is Comics App

dijous, 9 d’abril de 2009

Story-boards de la llibreta d'esbossos (1).


A la llibreta d'esbossos també hi faig story-boards. Vet aquí alguns dels que he anat trobant... crec que s'entenen els còmics. Per cert, els dos de sota, van ser "censurats". De vegades costa agafar el to. Aquest cop, el penúltim per massa "fantasmal" i l'últim per... vaja, em sembla que per massa revolucionari... :)
Massa ironia per un llibre de text per mainada!

En la libreta de bocetos también hago story-boards. He aquí algunos de los que he ido encontrando... creo que se entienden los cómics. Por cierto, los dos de debajo, fueron "censurados". A veces cuesta coger el tono. Esta vez, el penúltimo por demasiado "fantasmal" y el último por... vaya, me parece que por demasiado revolucionario... :)
Demasiada ironía por un libro de texto para los chiquillos!

In the sketches notebook I also do story-boards. Find attached some samples ... I believe that the comics are comprehensive. By the way, the two last ones were "censured". Sometimes it is difficult to get the tone. This time, the penultimate one for the too "ghostly" and the last one for... too much revolutionary it seems...:)
Too much irony for a textbook for kids!