Orn·is Comics App

dimecres, 29 d’abril de 2009

Sordons, pàgina a llapis (3)

Aprofito per recomanar el còmic "Gorja Mortal" (Xavier Escura, Francesc Riart, Oriol Garcia Cim edicions / Col·lecció Temps d'espases). Un excel·lent còmic on se'ns descriu l'impacte del pas d'Anníbal a un poble iber dels Pirineus quan va decidir passar per allà per envair Roma...

Aprovecho para recomendar el cómic "Gorja Mortal" (Xavier Escura, Francesc Riart, Oriol Garcia Cim ediciones / Colección Tiempo de espadas). Un excelente cómic donde se nos describe el impacto del paso de Aníbal en un pueblo íbero de los Pirineos cuando decidió pasar por allí para invadir Roma ...

I profit to recommend the comic "Mortal Gorge" (Xavier Escura, Francesc Riart, Oriol Garcia Cim editions / Collection Time of swords). An excellent comical that describes the impact of Hannibal in some Iberian villages in the Pyrenees when he decided to go through there to invade Rome...