Orn·is Comics App

divendres, 24 d’abril de 2009

Sobre el còmic d'en Junqueras

En Jose A. Serrano ha ressenyat aquest petit còmic a:
Jose A. Serrano ha reseñado este pequeño cómic en:
Jose A. Serrano has reviewed this small comic to: