Orn·is Comics App

dissabte, 18 d’abril de 2009

El castell del Montgrí.

Aquest dissabte, com que s'esperaven pluges, hem tirat cap a l'Empordà perquè semblava que hi havien menys números d'enganxar pluja. Hem anat a Torroella de Montgrí. Uns bunyols per esmorzar a can Pere i l'Angelina i una caminada curta fins al castell i l'ermita de Santa Caterina. Un castell molt curiós, ja que està a mig construir. Com es pot veure a les fotos, "només" hi ha les quatre parets i les torres. És molt interessant observar com havien planejat les voltes, les finestres, les portes...

Este sábado, como se esperaban lluvias, hemos ido hacia el Empordà porque parecía que había menos números de encontrar lluvia. Hemos ido a Torroella de Montgrí. Unos buñuelos para|por desayunar a casa Pere y Angelina y una caminata corta hasta el castillo y la ermita de Santa Caterina. Un castillo muy curioso, ya que está a medio construir. Como se puede ver en las fotos, "sólo" hay las cuatro paredes y las torres. Es muy interesante observar cómo habían planeado las bóvedas, las ventanas, las puertas ...

This Saturday, since rain was announced, we have gone to the Emporda because we had less chances to have rain. We have gone to Torroella de Montgrí. Some fritters for breakfast by Pere and Angelina house and a short walk to the castle and the hermitage of Santa Caterina. A very curious castle, because it wasn't finished. As you can see in the pictures there are "just" the four walls and the towers. It is very interesting to observ how they had planned the arcs, windows, doors, ...