Orn·is Comics App

dimecres, 22 d’abril de 2009

Dos dels més grans generals de la història parlant cara a cara.

"Hi haurà qui no s'emocioni en llegir la descripció d'aquest xoc?"
(Història, volum VIII, Polibi, Fundació Bernat Metge).
Anníbal i Escipió parlamenten abans de la batalla de Zama. Segur que tots dos sabien que la lluita era inevitable. Van parlar, realment? Tant és. És bonic imaginar-se dos dels més grans generals de la història parlant cara a cara.
Va anar de tan poc, que Anníbal no canviés completament la història d'Europa i d'Àfrica (i d'Amèrica de rebot)... O Roma o Cartago. Només una podria prevaldre... La Segona Guerra Púnica és una història impressionant... que emociona encara ara 2.200 anys després.

" Habrá quien no se emocione en leer la descripción de este choque?"
(Historia, volumen VIII, Polibio, Fundación Bernat Metge).
Anníbal y Escipión parlamentan antes de la batalla de Zama. Seguro que los dos sabían que la lucha era inevitable. Hablaron, realmente? Da igual. Está bien imaginarse dos de los más grandes generales de la historia hablando frente a frente.
Fue de tan poco, que Anníbal no cambiara completamente la historia de Europa y África (y de América de rebote)... O Roma o Cartago. Sólo una podría prevalecer... La Segunda Guerra Púnica es una historia impresionante... que emociona todavía ahora 2.200 años después.

Is there anyone who does not get touched in reading the description of this shock?"
(History, volume VIII, Polybius, Fundació Bernat Metge).
Hannibal and Escipio parley before the Zama battle. The two knew for sure that the struggle was inevitable. Did they speak, really? It does not matter. It is nice to imagine two of the biggest generals of the history speaking face to face.
It was of so close for Hannibal to change completely the history of Europe and Africa (and of America)... Rome or Carthage. Just one could prevail... The Second Punic War is an impressive history... that it thrills still now 2.200 years later.