Orn·is Comics App

dimecres, 22 d’abril de 2009

Esbossos d'un projecte de còmic gironí del calaix (3)

Hum... el bisbe no sembla gaire bona persona, eh?
Hum ... ¿el obispo no parece mucha buena persona, eh?
Hum... the bishop does not seem a very nice person, eh?