Orn·is Comics App

dimarts, 21 d’abril de 2009

Esbossos d'un projecte de còmic gironí del calaix (2)

Un aprenent cristià i un jueu (del call Jueu).
Un aprendiz cristiano y un judío (de la judería).
A Christian apprentice and a Jew (of the Jewry).