Orn·is Comics App

dissabte, 25 d’abril de 2009

Sant Julià del Mont i Santa Pau
Santa Pau, enturonada.
No costa gaire imaginar-se l'Orn caminant per aquests carrers... :)

Excursió matinal cap a la Garrotxa: primer enfilem cap a Sant Julià del Mont, una excursió que fem, més o menys, un cop l'any. Avui, de tornada, donem un volt per uns dels pobles més bonics que hi ha al món: Santa Pau. Es conserven part de les muralles (avui formen part de cases), el castell (tant de bo fos públic i no pas privat!), la plaça, l'església... No és estrany que Santa Pau fos un dels decorats de la pel·lícula Serrallonga. Mirar la plaça era reviure les vinyetes dibuixades...

Excursión matinal hacia la Garrotxa: primero enfilamos hacia Sant Julià del Mont, una excursión que hacemos, más o menos, una vez al año. Hoy, de vuelta, demos una vuelta por uno de los pueblos más bonitos que hay en el mundo: Santa Pau. Se conservan parte de las murallas (hoy forman parte de casas), el castillo (ojalá fuera público y no privado!), la plaza, la iglesia ... No es extraño que Santa Pau fuera uno de los decorados de la película Serrallonga. Mirar la plaza era revivir las viñetas dibujadas ...


Morning excursion towards the Garrotxa: first we climb towards Sant Julià del Mont, an excursion that we make, more or less, once a year. Today, in the way back, we have a walk in one of the most beautiful villages in the world:
Santa Pau. Part of the walls still stand (today they are part of houses), the castle (I just hope it was public and not private!), the square, the church ... It is not strange that Santa Pau was one of the sceneries of the Serrallonga film. Watching the square was to relive the drawn frames...