Orn·is Comics App

dilluns, 1 de desembre de 2008

A l'equador del color de l'Orn #4

Tot i que no és gaire bona idea ensenyar coses de l'Orn #4 quan encara falten un parell de setmanes perquè surti al carrer l'Orn #3, no em puc estar de fer-ho. Ja he colorejat la pàgina 25 de l'Orn #4, just la meitat d'aquest àlbum (té 50 pàgines de còmic). Per tant, ja he fet la meitat de la feina! L'Orn avança en aquests 13 àlbums: de mica en mica s'omple la pica. :)

Aúnque no es demasiado buena idea enseñar cosas de Orn #4 cuando todavía faltan un par de semanas para salga a la calle la Orn #3, no me puedo estar de hacerlo. Ya he coloreado la página 25 de Orn #4, justo la mitad de este álbum (tiene 50 páginas de cómic). Por lo tanto, ya he hecho la mitad del trabajo! Orn avanza en estos 13 álbumes: poco a poco, pero sin pausa. :)

Although it is not a very good idea to show things of Orn #4 when Orn #3 is about to be published, I couldn't help it. I have already coloured the page 25 of Orn #4, precisely the half of this album (it has 50 cómic pages). Therefore, I have already done half of the work! Orn advances in this 13 álbumes: step by step, but without break.:)