Orn·is Comics App

divendres, 26 de desembre de 2008

Nou còmic en camí

Tot i que no vull avançar gaire informació, no em puc estar de dir alguna cosa. Es tracta d'un nou còmic que en un futur no gaire llunyà publicaré. En aquest cas, només faig de guionista. Tampoc puc dir encara qui és el dibuixant, però em permeto ensenyar un dels seus esbossos. D'aquí a uns dies... tota la informació completa.

Aúnque no quiero adelantar demasiada información, no me puedo estar de decir algo. Se trata de un nuevo cómic que en un futuro no muy lejano publicaré. En este caso, sólo hago de guionista. Tampoco puedo decir todavía quien es el dibujante, pero me permito enseñar uno de sus bocetos. De aquí a unas días... toda la información completa.

Even if I do not want to to advance too much information, I me cannot behold from giving a hint. It is about a new còmic that in a not very distant future I will publish. In this case, I am only the scriptwriter. I still cannot say who the drawer is, but I will show you one of his sketches. In some days... all the complete information.