Orn·is Comics App

dilluns, 22 de desembre de 2008

Crítica de l'Illa de la Mà

Feta en el bloc Per Tutatis! i reproduïda també pel "megabloc" Comicat.
Moltes gràcies! :)

Hecha en el blog Per Tutatis! y reproducida también en el "megablog" Comicat. Muchas gracias! :)

Published in the blog Per Tutatis! and reproduced also in the "megablog" Comicat. Thank you very much!:)