Orn·is Comics App

diumenge, 14 de desembre de 2008

Mutts!

Real com la vida mateixa...
Avui no hi ha excursió... Fa mal temps. Avui toca quedar-se a casa i llegir bons còmics!

Hoy no hay excursión... Hace mal tiempo. Hoy toca quedarse en casa y leer buenos cómics!

Today there is no excursion... Bad weather. We remain at home reading good comics!