Orn·is Comics App

dimecres, 17 de desembre de 2008

Esbossos dels personatges del còmic Poble de l'Estany (1)

De la meva llibreta d'esbossos, la primera versió dels personatges del còmic El Poble de l'Estany. Alguns es van quedar pràcticament igual, com els d'avui, però d'altres vaig haver de canviar-los per fer-los menys primitius, ... semblaven neanderthals!
Quina paciència que van tenir amb mi la gent del museu arqueòlògic... :)
(Per baixar una mostra del còmic)

De mi libreta de bocetos, la primera versión de los personajes del cómic El Poble de l'Estany. Algunos se quedaron prácticamente igual, como los de hoy, pero otros cambiaron para hacerlos menos primitivos, ... parecían neanderthales!
Qué paciencia tubieron conmigo la gente del museo arqueológico... :)
(Para bajar una muestra del cómic)

From my sketchbook, the first version of the personages of the comic El Poble de l'Estany. Some of them remained practically equal, as those of today, but I modified some of them to make them less primitive... they seemed Neanderthals! The patience the people of the archaeological museum had with me...:)
(to download a sample of the comic)