Orn·is Comics App

dilluns, 1 de desembre de 2008

Igualment! (1)

Estrena la secció "Igualment" en Bié amb la seva felicitació nadalenca...!

Estrena la sección "Igualmente!" en Bié con su felicitación navideña...!

Bié starts the section "Likewise" with his Christmas postcard...!