Orn·is Comics App

dimarts, 23 de desembre de 2008

El Gruixut's... ja són aquí!

Comprat a Productes de la Terra, ja m'ha arribat el cd dels Gruixut's. Rock and roll!
Per cert... cada cop que escolto la cançó Ballo Breakdance... penso en això...

Comprado a Productes de la Terra, ya me ha llegado el cd de los Gruixut's. Rock and roll!
Por cierto... cada vez que escucho la canción Ballo Breakdance... pienso en esto...

Bought at Gruixut's I have already received the cd of the Productes de la Terra. Rock and roll! By the way... Ballo Breakdance... I think about this...