Orn·is Comics App

dijous, 25 de desembre de 2008

Algú s'ha portat molt bé, aquest any...


El tió m'ha cagat una reproducció d'una espasa celtibera feta de bronze... Els detalls són genials. Ara he de fer lloc a les lleixes a on exposo els meus petits tresors, les falcates, la ceràmica ibera del "corb", el llangardaix llatí... i l'Orn Minimunnie (aquest no és gaire històric, he, he...)
Moltes gràcies, tió !!!! :)

El tió me ha cagado una reproducción de una espada celtibera hecha de bronce... Los detalles son geniales. Ahora debo hacer espacio en las estanterías donde expongo mis pequeños tesoros, las falcatas, la cerámica ibera del "cuervo", el lagarto latino... y el Orn Minimunnie (este no es demasiado histórico, he, he...)
Muchas gracias, tió !!!! :)

The tió has brought me a reproduction of a Celtiberian sword made out of bronze... The details are brilliant. Now I must make place in the shelves where I exhibit my small treasures, the falcates, the Iberian ceramics of the "crow", the Latin lizard... and Orn Minimunnie (this one is not too historical, ha, ha...)
Thank you very much, tió!!!!:)