Orn·is Comics App

divendres, 22 de maig de 2009

Robots! (i 5)

I per acabar aquesta setmana dedicada als robots, aquesta il·lustració... Fa molts anys (parlem de l'any 1.999), feia classes de còmic a mainada. Quan tenia moltes ganes de dibuixar, i mentre ells feien un exercici, fèiem un joc. Els alumnes em deien un tema i jo feia un dibuix ràpid que, un cop acabat, sortejava entre els alumnes. Pel que tinc apuntat a la fotocòpia, sembla que li va tocar a en Josep Ruiz. Vés a saber on para en Josep Ruiz a aquestes altures!

Y para acabar esta semana dedicada a los robots, esta ilustración ... Hace muchos años (hablamos del año 1.999), daba clase a niños. Cuánto tenía muchas ganas de dibujar, y mientras ellos hacían un ejercicio, hacíamos un juego. Los alumnos me decían un tema y yo hacía un dibujo rápido que, una vez acabadoo, sorteaba entre los alumnos. Por lo que tengo apuntado en la fotocopia, parece que le tocó a Josep Ruiz. ¡Vete a saber dónde para Josep Ruiz a estas alturas!
El robot dice: ¡Soy el mejor! ¡Estoy programado para ser el mejor dibujante! ¡Soy genial! ¡Todo un artista!

And this illustration to end this week devoted to the robots... Many years ago (we speak about year 1.999) I used to teach comic to children. When I felt like drawing, and while they were doing an exercise, we came up with a game. The pupils proposed me a subject and I would make a fast drawing that, once finished, I raffled among the pupils. According to the notation I have in the photocopy, it seems that this one corresponded to Josep Ruiz. I wonder what has become of Josep Ruiz!
The robot says: I am the best! I am programmed to be the best cartoonist! I am brilliant! A great artist!