Orn·is Comics App

dimarts, 5 de maig de 2009

Ressenya de "Ser Rey"

Agradable sorpresa! Cada còmic és com un fill, t'agraden per algunes coses i et desagraden per d'altres, però te'ls estimes a tots. "Ser Rey" no és pas cap novetat, el vaig publicar a Dude Comics l'any 2.003. Sincerament, em miro els dibuixos i em venen ganes de rectificar-ne la meitat... Però una cosa és certa: el guió i la narració estan fets amb cura. Més o menys encertats, més o menys bons, aquest còmic és el meu personal homenatge a en Conan (no me n'amago de tenir uns quants exemplars d'aquest personatge). De la mateixa manera que ja no sóc el lector de setze anys, com a autor vaig decidir fer passar els anys per aquest personatge-estereotip.
Només puc donar gràcies a en Giuseppe de Trazos en el Bloc i cridar: Per Crom! :)

¡Agradable sorpresa! Cada cómic es como un hijo, te gustan poralgunas cosas y te desagradan por otras, pero los amas a todos. "Ser Rey" no es en absoluto ninguna novedad, lo publiqué en Dude Comics el año 2.003. Sinceramente, me miro los dibujos y me vienen ganas de rectificar la mitad ... Pero una cosa es cierta: el guión y la narración están hechos con atención. Más o menos acertados, más o menos buenos, este cómic es mi personal homenaje a Conan (no me escondo de tener unos cuantos ejemplares de este personaje). De la misma manera que ya no era el lector de dieciséis años, como autor decidí hacer pasar los años para este personaje-estereotipo.
Sólo puedo dar gracias a Giuseppe de Trazos en el Bloc y gritar: ¡Por Crom! :)

What a pleasant surprise! Each comic is like a son, you like some aspects and you don’t like some other aspects, but you love them as a whole. "Ser Rey" is not a novelty. It was published by Dude Comics in year 2.003. Sincerely, I look at the drawings and now I would rectify about the half... But a thing is for certain: the script and the narration are made with care. More or less right, more or less good, this comic is my homage to Conan (I do not hide of having a few copies of this character). In the same way than I am no longer the sixteen years reader, as an author I decided to make this character-stereotype also grow older.
I just can thank Giuseppe from Trazos in the Block and shout: For Crom! :)