Orn·is Comics App

divendres, 1 de maig de 2009

Sordons, pàgina a llapis (i 5)

I aquí la pàgina 5 d'aquest còmic. La última que us ensenyo... Que n'hi ha sis? He, he... No us pensaríeu que us anava a ensenyar com acaba el còmic, eh? :)
La setmana que ve us ensenyaré alguna pàgina a tinta i a color, però per saber com acaba, em sembla que us haureu de comprar la revista on sortirà publicat.
No haureu d'esperar molt, és pel Saló del Còmic de Barcelona!

Y aquí la página 5 de este cómic. La última que os enseño ... ¿Hay seis? He, he ... ¿No os pensaríais que os iba a enseñar cómo acaba el cómic, eh? :)
La semana que viene os enseñaré alguna página a tinta y a color, pero para saber cómo acaba, me parece que os tendréis que comprar la revista donde saldrá publicado.
¡No tendréis que esperar mucho, será en el Salón del Cómic de Barcelona!

And here the page 5 of this comic. The last one that I show you... Are there six? Have, have... Would you not think that it|he|she was going to teach you how he|she|it finishes the comic, eh? :)
Next week I will show|teach you some page to|in ink and to|in color, but for knowing how it|he|she ends|finishes, it seems to me that you will have to buy the magazine where it|he will go out published.
You will not have to wait a lot, it|he|she is for the Hall|Show of the Comic of Barcelona!