Orn·is Comics App

dilluns, 18 de maig de 2009

Robots! (1)

No em surt gaire bé, la CI-FI... però, com qualsevol dibuixant, de tant en tant, començo per un cargol i acabo fent un robot! Aquest d'avui està fet fa més de deu anys... durant un dia que m'avorria molt, suposo... :)

No me sale muy bien, la CI-FI ... ¡pero, como cualquier dibujante, de vez en cuando, empiezo por un tornillo y acabo haciendo un robot! Éste de hoy está hecho de hace más de diez años ... durante un día que me aburría mucho, supongo ... :)

I'm not very good at drawing CI-FI ... but, like any cartoonist from time to time, I start with a screw and I end up making a robot! This of today was made more than ten years ago... during a day that was quite bored, I suppose... :)