Orn·is Comics App

dissabte, 16 de maig de 2009

El Talló

Un grup d'àligues.

Un faig centenari.

La cara sud, dalt del Talló.

La cara nord, dalt del Talló.

De baixada, cavalls i poltres!

Avui hem fet una excursió fins al Talló, una muntanya entre Oix i Beget. El dia ha acompanyat, tot i que feia molt de sol, un vent fresc ha ajudat a suportar les altes temperatures...
Ha estat bé veure un grup d'àligues (més de set) que volaven juntes. Són uns animals magnífics! No sabia que feien vida "familiar" (de fet, en sé poques coses, dels ocells) La setmana passada vam tornar a veure voltors. I baixant, un grup de cavalls amb tres poltres que paraven el sol tranquil·lament... Són les cireretes que fan més especial la sortida.

Hoy hemos hecho una excursión hasta el Telló, una montaña entre Oix i Beget. El día ha acompañado, aunque hacía mucho de sol, un viento fresco ha ayudado a soportar las altas temperaturas ...
Ha sido bonito ver un grupo de águilas (más de siete) que volaban juntas. ¡Son unos animales magníficos! No sabía que hacían vida "familiar" (de hecho, sé pocas cosas, de los pájaros) La semana pasada volvimos a ver buitres. Y bajando, un grupo de caballos con tres potros que paraban el sol tranquilamente ... Son detalles que hacen más especial la salida.

Today we have made an excursion until the Talló, a mountain between Oix i Beget. It has been a very nice day, even though it was quite sunny, a cool wind has helped to bear the high temperature...
It has been nice to see a group of eagles (more than seven) flying together. They are magnificent animals! It did not know that they had a "family" life (as a matter of fact, I know few things, about birds) last week we saw vultures again. And in the way down, today we've seen a group of horses with three foals having a sun bath calmly... These are the details that make the exit more special.