Orn·is Comics App

dimecres, 20 de maig de 2009

Robots! (3)

Bé, aquest dibuix no correspon a la llibreta d'esbossos, és una il·lustració que vaig fer per un fanzine anomenat Flashcinder. També fa uns quants anys, d'això...

Bien, este dibujo no corresponde a la libreta de esbozos, es una ilustración que hice para un fanzine llamado Flashcinder. También hace unos cuantos años, de esto ...

Well, this drawing does not correspond to the notebook of outlines. It is an illustration that I made for a fanzine named Flashcinder. Also made a few years ago …