Orn·is Comics App

dijous, 16 d’octubre de 2008

Ja gairebé és aquí...

Serrallonga!
I un autobús amb trabucaires! Sortejos de llibres i còmics!
I un xat amb el dibuixant del còmic i tot... ;)
La veritat és que sembla que s'agafen la promoció aquesta mini-sèrie molt seriosament.
Espero que sigui un èxit (i no només per motius egoistes). De personatges i fets per fer "packs culturals" (sèrie de TV, llibre, cd, còmic...) a Catalunya en tenim un bon grapat...

Serrallonga!
Y un autobús con
trabucaires! Sorteos de libros y cómicos!
Y un chat con el dibujante del cómic y todo... ;)
La verdad es que parece que se plantean la promoción de esta mine-serie muy seriamente. Espero que sea un éxito (y no sólo por motivos egoístas). De personajes y hechos para hacer "packs culturales" (serie de TV, libro, cd, cómic...) en Catalunya tenemos un buen puñado...


Serrallonga!
And a bus with trabucaires! Drawings of books and comics!
And a chat with the pencil artist of the cómic and everything...;)
The truth is that it seems that they take the promotion of this series very seriously. I hope that it will be a success (and not only for egoistic motives). In Catalonia we have a bunch of personages and events to produce "cultural packs" (series of TV, book, cd, cómic...) ...