Orn·is Comics App

dilluns, 27 d’octubre de 2008

Ànec&Drac, a la Revista de Banyoles

Des del gener d'enguany, publico una pàgina humorística a la Revista de Banyoles. Els personatges són un drac, un ànec i, darrerament, un ase català...

Desde el enero de este año, publico una página humorística a la Revista de Banyoles. Los personajes son un dragón, un pato y, últimamente, un asno catalán...

Since January this year, I publish a humorous page in the magazine Revista de Banyoles. The personages are a dragon, a duck and, lately, a Catalan donkey...