Orn·is Comics App

dimecres, 15 d’octubre de 2008

Alba Draga (5 de 8)
Quatre il·lustracions més. A dalt, uns soldats rasos regulars i la milícia.
El tercer, es tracta del protagonista, Orkail. I, l'últim, el protagonista en el seu drac de combat.

Cuatro ilustraciones más. Arriba, unos soldados rasos regulares y la milicia.
El tercero, se trata del protagonista, Orkail. Y, el último, el protagonista en su dragón de combate.


Four more illustrations. Above, a few regular soldiers and the militia.
The third one, it is the protagonist, Orkail. And, the last one, the protagonist in his combat dragon.