Orn·is Comics App

dissabte, 18 d’octubre de 2008

Les ruines del castell de Montpalau i Santa Magdalena

Just sortint del poble de Sant Jaume de Llierca, amb mitja horeta de passejada (si no tens l'afició de perdre't per corriols de dubtós destí), es pot accedir per pista o per corriol a les ruïnes d'una torre de guaita, l'ermita de Santa Magdalena i les ruïnes del castell de Montpalau.
Extret de l'Enciclopèdia Catalana:
Castell de Montpalau
[Palau d'Amunt]
Antic castell del municipi d'Argelaguer (Garrotxa), les ruïnes del qual s'alcen damunt la riba dreta del Fluvià, al S del nucli de Sant Jaume de Llierca (nom actual de l'antic terme de Palau de Montagut o Palau d'Avall). La seva església de Santa Magdalena, dependent de la parròquia d'Argelaguer, consagrada el 1228, es conserva. Inicialment el castell depengué del de Sales; el 1216 els seus senyors el cediren, amb Argelaguer, a la família Montpalau, que al principi del s XV passà a residir a Argelaguer.

Justo salir del pueblo de Sant Jaume de Llierca, con media horita de paseada (si no tienes la afición a perderte por senderos de dudoso destino), se puede acceder por pista o por sendero a las ruinas de una torre de vigilancia, la ermita de Santa Magdalena y las ruinas del castillo de Montpalau.
Extraído de la Enciclopèdia Catalana:
Castillo de Montpalau[
Palau d'Amunt]
Antiguo castillo del municipio de Argelaguer (Garrotxa), las ruinas del cual se levantan encima la orilla derecha del Fluvià, al S del núcleo de
Sant Jaume de Llierca (nombre actual del antiguo término de Palau de Montagut o Palau d'Avall). Su iglesia de Santa Magdalena, dependiente de la parroquia de Argelaguer, consagrada el 1228, se conserva. Inicialmente el castillo dependió del de Sales; el 1216 sus señores lo cedieron, en Argelaguer, a la familia Montpalau, que a primeros del s XV pasó a residir en Argelaguer.

Just at the exit of the village of Sant Jaume of Llierca, with about half an hour walk (if you do not happen to like to get lost in footpaths of doubtful destination), it is possible to access via track or via footpath the ruins of a tower, the chapel of Santa Magdalena and the ruins of the castle of Montpalau.
Extracted from Enciclopèdia Catalana:
Castle of Montpalau Ancient [Palau d'Amunt]
Ancient castle of the municipality of Argelaguer (Garrotxa), the ruins of which they get up above the right shore of the Fluvià, to the S of the nucleus of Sant Jaume of Llierca (current name of the ancient term of Palau de Montagut or Palau d'Avall). His church of Santa Magdalen, dependent on the parish of Argelaguer, dedicated in 1228, still stands. Initially the castle depended from the one located in Sales; in 1216 its lord transferred it, along with Argelaguer, to the family Montpalau, which at the beginning of the XVth century moved to Argelaguer.