Orn·is Comics App

divendres, 17 d’octubre de 2008

Alba Draga (7 de 8)

A dalt, un altra imatge de l'Urkail. I a sota, gent del poble i ambientació.
Arriba, otro imagen de la Urkail. Y debajo, gente del pueblo y ambientación.
Above, another image of Urkail. And below, peasants and setting.