Orn·is Comics App

dimarts, 7 d’octubre de 2008

Harry PotraLa meva col·laboració en el Harry Potra #5

Harry Potra és una paròdia de Harry Potter (no ho haguéssiu dit mai, eh?) . Publiquen un còmic paral·lelament a cada llibre. Gràcies a això, vaig conèixer en Jun, en Jan i la Mercè. I tot i que no sóc gens seguidor d'aquesta saga* , he acabat fent-hi una col·laboració en els darrers números... Això sí, seguint l'essència de la paròdia: cada cop més passat de voltes...
El Harry Potra nº7, aquest octubre al Saló del Manga de l'Hospitalet.
*Fantasia sense espases ni batalles campals? Bah! ;)

Harry Potra es una parodia de Harry Potter (no lo hubierais dicho nunca, eh?) . Publican un cómic paralelamente a cada libro. Gracias a esto, conocí a Jun, a Jan y la Mercè. Y aúnque no soy nada seguidor de esta saga* , he acabado haciendo una colaboración en los últimos números... Eso sí, siguiendo la esencia de la parodia: cada vez más desfasado...
Harry Potra nº7, este octubre al Salón del Manga de Hospitalet.
*Fantasía sin espadas ni batallas campals? Bah! ;)


Harry Potra is a parody of Harry Potter (you would have never guessed, isn’t it?). They publish a comic whenever a new book is published. Thanks to this initiative, I've known Jun, Jan and Mercè. And even if I am not at all a follower of this one saga*, I've been collaborating in the last numbers... I follow the essence of the parody: pushing it more and more every time... You can find Harry Potra nº7, this October in Saló del Manga of Hospitalet.
*A fantastic world without swords or great battles? Bah!;)