Orn·is Comics App

divendres, 3 d’octubre de 2008

En Serrallonga... ja arriba!A la web de Glènat ja surt anunciat el còmic que he estat dibuixant tot aquest estiu: Serrallonga.
Es tracta d'una adaptació al còmic de la mini-sèrie de TV que emetrà TV3 aquest octubre. El guió és a càrrec de la Niki Navarro. El concepte de relacionar tele i còmic (i novel·la també!), per crear un pack comercial potent, trobo que està molt ben trobat. Espero que funcioni bé!

En la web de Glènat ya sale anunciado el cómic que he estado dibujando todo este verano: Serrallonga. Se trata de una adaptación al cómic de la mini-serie de TV que emitirá TV3 este octubre. El guión es a cargo de la Niki Navarro. El concepto de relacionar tele y cómic (y novela también!), para crear un pack comercial potente, creo que es buena idea. ¡Espero que funcione bien!

The Glènat web already announces the comic that I have been drawing all this summer: Serrallonga. It is an adaptation of the mini-serie of TV that TV3 will broadcast this October. Niki Navarro has taken care of the script. I think that it is a good idea to combine TV and comic (and also novels) to provide an interesting commercial pack. I hope it has a good acceptance!