Orn·is Comics App

dijous, 2 d’octubre de 2008

Un almogàver

Un almogàver que vaig fer fa temps per unes jornades sobre història de la JERC i que va ser reutilitzat en un llibre sobre la història de Barcelona.

Un almogávar que hice hace tiempo para unas jornadas sobre historia de la JERC, i que fue reutilizado en un libro sobre la historia de Barcelona.

An almogàver that I did some time ago for a history seminar organized by the JERC, which was re-used in a book about the history of Barcelona.