Orn·is Comics App

dijous, 9 d’octubre de 2008

Alba Draga (1 de 8)
Aquestes pàgines són força velles, però encara estan mig bé.


Durant vuit dies aniré penjant imatges sobre Alba Draga, un projecte d'aventura fantàstica que pertany a l'univers del Continent de Môm. Aquest projecte és un dels que més complets que he fet mai. A part del guió, vaig fer unes quantes pàgines i un bon grapat d'il·lustracions (i mapes i tot!).
El guió tracta de la relació entre un petit noble guerrer amb una princesa, de guerres frontereres i de màgia prohibida... Tots els protagonistes són orcs (ep! la versió d'orc del Continent de Môm, no la tolkiana). L'acció es situa centenars d'anys abans de la resta del que he publicat del Continent de Môm, quan els orcs dominaven mig planeta amb la força de les seves armes d'os i bronze i la seva poderosa màgia...
La mala notícia? Encara no tinc previst quan podré fer el còmic.

La bona notícia? És el projecte que està a dalt de tot del calaix. És el proper que faré quan l'Orn i les feines comercials m'ho permetin.

Durante ocho días iré colgando imágenes sobre Alba Draga, un proyecto de aventura fantástica que pertenece al universo del Continente de Môm. Este proyecto es uno de los que más completos que he hecho nunca. Aparte del guión, hice unas cuántas páginas y un buen puñado de ilustraciones (y mapas y todo!). El guión trata de la relación entre un pequeño noble guerrero con una princesa, de guerras fronterizas y de magia prohibida... Todos los protagonistas son orcos (ep! la versión de orco del Continente de Môm, no la tolkiana). La acción se sitúa centenares de años antes del resto de lo publicado del Continente de Môm, cuando los orcos dominaban medio planeta con la fuerza de sus armas de hueso y bronce y su poderosa magia...
La mala noticia? Todavía no tengo previsto cuánto podré hacer el cómic.
La buena noticia? Es el proyecto que está arriba de todo del cajón. Es el próximo que haré cuando el Orn y los trabajos comerciales me lo permitan.


During eight days I will be posting images about Alba Draga, a project of fantastic adventure that belongs to the universe of the Continent of Môm. This project is one of the most complete ones that I have ever done. Apart from the script, I did a few pages and quite a lot of illustrations (and even maps!). The script is about the relation between a low noble worrier with a princess, about frontier wars and about prohibited magic... All the protagonists are orcs (the Continent of Môm orc version, not the Tolkien one). The action takes place hundreds of years before the time in which are situated the already published comics about the Continent of Môm, when the orcs were dominating half a planet with the force of their bone and bronze weapons and their powerful magic...
The bad news? I still don’t know when I am going to be able to make the comic.
The good news? It is the first project in the drawer. It is the next one that I will do when Orn and the commercial works will allow me to do it.