Orn·is Comics App

dijous, 30 d’octubre de 2008

Sóc com sóc (2)

Dues propostes per la portada. La primera la vam descartar perquè era massa trista, i tot i que el conte comença així, continua de manera molt més alegre i optimista.
La segona va agradar més. Però vam adonar-nos que hi havia massa personatges.

Dos propuestas para la portada. La primera la descartamos porque era demasiado triste, y aúnque el cuento empieza así, continúa de manera muy alegre y optimista.
La segunda gustó más. Pero nos dimos cuenta que había demasiados personajes.


Two proposals for the front page. We discard the first one because it was too sad, and even if the story starts this way, it continues in a very happy and optimistic way.
The second one was more appreciated. But we realized that there were too many personages.