Orn·is Comics App

dilluns, 29 de març de 2010

Doble pàgina de l'Orn, Història Universal #5 (1)

Aquesta setmana penjaré el procés de la tinta d'una doble pàgina que pertany al cinquè àlbum d'Orn, Història Universal. Aquest tipus de pàgines porten molta feina... però són divertides de dibuixar...

Esta semana colgaré el proceso de la tinta de una doble página que pertenece al quinto álbum d'Orn, Historia Universal. Este tipo de páginas conllevan mucho trabajo ... pero son divertidas de dibujar ...

This week I will post the process of the ink of a double page that belongs to the fifth album of Orn, Universal History. This type of pages they take a lot of work... but they are amusing to draw...