Orn·is Comics App

dilluns, 8 de març de 2010

Neva!

Bé, depèn de quins llocs no seria notícia... però al Pla de l'Estany ens revoluciona a tots! I si tens la sort de poder-ho veure a casa, darrera la finestra, amb un cafè i a la vora del foc... Llavors és bonic :)

Bueno, depende de qué sitios no sería noticia ... ¡pero en el Pla de l'Estany nos revoluciona a todos! Y si tienes la suerte de poderlo ver en casa, detrás de la ventana, con un café y cerca del fuego ... Entonces es bonito:)

Well, in some places it wouldn't be great news... but in the Pla de L'estany it revolutionizes us all! And if you are lucky enough to see it at home, behind the window, with a coffee and near the fireplace ... Then it is beautiful:)

Calvin&Hobbes... ningú ha "no-dibuixat" millor la neu...